FacebookYoutube

Smoeltjes.nl gebruikt cookies om de site goed te laten functioneren en voor analysedoeleinden. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid. Blijft u onze site gebruiken dan gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

X Weigeren.X Akkoord.

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring beschrijven wij waarom wij gegevens van u verwerken, hoe wij dat doen en welke rechten u daarbij heeft. Zoals uw recht op inzage, rectificatie of uw recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk dat uw privacy gerespecteerd wordt en gaan daarom zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Samen streven we ernaar om de privacy van iedereen veilig te stellen en tegelijkertijd onze service zo persoonlijk mogelijk te maken. De privacyverklaring kan gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen en het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. Overigens overleggen wij, waar nodig, altijd met de Ondernemingsraad van Hellema over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Gegevens onderneming
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Smoeltjes van Hellema, Doniaweg 53A in Hallum.  Smoeltjes van Hellema is ingeschreven in het Handelregister onder nummer 01054848. Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen dan kan dat via ons telefoonnummer 0518 - 438800 of via systeembeheer@hellema.com.

Soorten persoonsgegevens
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u gebruikt kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • Vragen die u aan ons stelt en/of meldingen die u aan ons doorgeeft

Doeleinden van persoonsgegevens
Bij het invullen van ons contactformulier of aanmelden voor het ontvangen van onze nieuwsbrief laat u bepaalde persoonsgegevens bij ons achter. Wij gebruiken deze persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in onze privacyverklaring. De doeleinden waar wij persoonsgegevens voor verzamelen, lichten wij hieronder toe:  

Consumentenservice: Mochten de koekjes u niet in perfecte staat hebben bereikt of heeft u vragen over onze producten, verzamelen wij door middel van een contactformulier uw persoonsgegevens. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd naar de benodigde gegevens om u uw bericht te kunnen opvolgen en u over de vervolgstappen te kunnen informeren.

Contactformulier: Als u contact opneemt met Smoeltjes van Hellema via het contactformulier worden uw persoongegevens verzameld. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd naar de benodigde gegevens om u vraag te kunnen beantwoorden.

Openstaande vacatures: Soms zijn we op zoek naar enthousiaste collega's die ons team komen versterken. Wanneer u op een vacature solliciteert, verzamelen, gebruiken én bewaren we uw persoonsgegevens ten behoeve van het wervingsproces, bijvoorbeeld om te controleren of u de juiste kwalificaties voor de betrekking heeft. We bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang als nodig is voor het doel.

Duur van de opslag
Uw persoonsgegevens worden voor langere tijd bewaard door Smoeltjes van Hellema maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van de afgesproken activiteiten.

Consumentenservice: Wij bewaren uw persoonsgegevens totdat wij uw bericht hebben gemarkeerd als “afgehandeld’’, tenzij wij op grond van een wettelijke regeling uw persoonsgegevens langer moeten bewaren of als langer bewaren echt nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten.

Contactformulier: Op het moment dat u contact opneemt met Hellema Koekjes via het contactformulier, worden die gegevens die u meestuurt opgeslagen op de mailserver. Die mails worden voor onbepaalde tijd bewaard. Wanneer het contact leidt tot een samenwerking of tot een verzoek tot verder contact worden die gegevens bewaard totdat ze niet langer nodig zijn voor verder contact. Ook worden gegevens bewaard tot wij uw bericht hebben gemarkeerd als “afgehandeld’’,

Verstrekking aan derden
Wij hebben met alle derden partijen afspraken gemaakt zodat er voldoende waarborgen zijn voor de zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens. Als wij derden toegang geven tot uw persoonsgegevens doen wij dat alleen als wij zeker weten dat ze de persoonsgegevens gebruiken voor een doel dat verwant is aan het doel waarvoor wij de gegevens hebben verkregen. Verder gelden er altijd de op grond van de wet vereiste geheimhoudingsverplichtingen en beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens zomaar bekend worden bij andere partijen. In sommige gevallen moeten wij op grond van een wettelijke verplichting gegevens verstrekken aan derden zoals justitie. Daarbij kijken wij altijd hoe wij uw recht op privacy zoveel mogelijk kunnen respecteren. Als wij uw gegevens willen doorgeven buiten Europa, bijvoorbeeld omdat een datacenter of onze leverancier daar is gevestigd, doen wij dit alleen onder de voorwaarden die de wet daaraan stelt. Dit doen wij bijvoorbeeld door middel van een contract waarop de EU Model Clauses van toepassing zijn. Voor meer informatie over deze leveranciers kunt u contact met ons opnemen via: systeembeheer@hellema.com.

Beveiliging van persoonsgegevens
Smoeltjes van Hellema gebruikt verschillende systemen voor de verwerking van uw persoonsgegevens en de leveranciers van die systemen kunnen daardoor ook persoonsgegevens van u verwerken. Alleen medewerkers van Smoeltjes van Hellema die de persoonsgegevens nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren, hebben rechtstreekse toegang tot uw gegevens in de systemen van Smoeltjes van Hellema.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens
Met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens heeft u de volgende rechten:

 • U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt.
 • Als u vindt dat wij onjuiste persoonsgegevens over u hebben, dan kun u deze persoonsgegevens laten corrigeren.
 • U kunt ons ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, ook voor de termijn die wij nodig hebben om uw verzoeken of bezwaren te beoordelen.
 • U kunt ons ook vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen.
 • U kunt ons ook vragen om te zorgen dat uw persoonsgegevens aan een andere partij worden overgedragen.

Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan uw privacybelang. U kunt de hiervoor genoemde verzoeken doen of het genoemde bezwaar maken door een brief te sturen, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan Smoeltjes van Hellema of via systeembeheer@hellema.com. Vergeet u niet om uw BSN op de kopie van het identiteitsbewijs onleesbaar te maken, voordat u deze meestuurt. U krijgt binnen een maand antwoord. U kunt ook een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens indienen. Dat kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Klachten
Wanneer u klachten heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens en de manier waarop wij deze verzamelen, verwerken, delen met anderen én opslaan kunt u telefonisch contact met ons opnemen of via de mail. Uw klacht zal zo mogelijk door ons worden behandeld en binnen vier weken krijgt u een reactie van ons. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de nationale toezichthouder, als Smoeltjes van Hellema bovengenoemde niet naleeft.

Vragen en feedback
Wij controleren regelmatig onze privacyverklaring en kan daarom van tijd tot tijd wijzigen. Als we dit doen zullen we dit op onze website aankondigen. Wij raden aan om onze privacyverklaring regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent. Als u nog vragen heeft over de privacyverklaring kunt u Smoeltjes van Hellema als volgt bereiken:

Smoeltjes van Hellema 
Doniaweg 53-A
0518 – 43 88 00

Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 6 november 2018.