Ben jij ouder dan 13 jaar?

Welkom bij Smoeltjes. Omdat we ons met onze marketing niet op kinderen richten, willen we graag zeker weten dat je ouder dan 13 bent.

Nee
Ja

Wel jonger dan 13 jaar en op zoek naar de antwoorden van de verpakking?
Klik hier

COPYRIGHT 

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Hellema-Hallum B.V. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hellema-Hallum B.V. is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren. 

MERKEN 

Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn, tenzij anders aangegeven, eigendom van Hellema-Hallum B.V. Zonder schriftelijke toestemming van Hellema Hallum BV is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken. 

AANSPRAKELIJKHEID 

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Hellema-Hallum B.V. niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Hellema-Hallum B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur. 

INFORMATIE VAN DERDEN 

De op deze site geplaatste informatie die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. Hellema-Hallum B.V. is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud hiervan, noch voor de toegang tot of de informatie op enige site die is gelinkt van of naar deze site. 

FRAMES 

Het is niet toegestaan deze site te framen.